Kaip naudoti CardiAid

Pamačius be sąmonės parkritusį žmogų:

  • Įsitikinkite, kad Jūs, nukentėjusysis ir žmonės, esantys greta, yra saugūs.

  • Pabandykite pakalbinti nukentėjusį švelniai pakratydami jį už pečių ir garsiai paklauskite: „Ar jums viskas gerai?“

Jei nukentėjusysis į Jus reaguoja:

  • Įsitikinę, jog aplinka yra saugi, nebandykite jo kelti, palikite jį toje pačioje pozicijoje.

  • Pabandykite išsiaiškinti, kas jam nutiko ir, prireikus, kvieskite pagalbą.

  • Nepamirškite reguliariai iš naujo įvertinti nukentėjusiojo būklę.

Jei nukentėjusysis nereaguoja: Kvieskite pagalbą ir atlikite šiuos žingsnius:

Paguldykite nukentėjusįjį ant nugaros. Uždėkite savo ranką ant jo kaktos ir švelniai atloškite galvą atgal, o smakrą pirštų galiukais kilstelkite į viršų, taip pražiodydami burną ir atverdami kvėpavimo takus.Norėdami įvertinti aukos kvėpavimą, klausykite, jauskite ir stebėkite.

Jei žmogus nekvėpuoja ar jo kvėpavimas yra sutrikęs, liepkite kam nors iš esančių šalia nedelsiant pakviesti pagalbą ir atnešti AID. Kol jis bus pristatytas, atlikite gaivinimą.

Jei šalia nukentėjusio žmogaus esate vienas, mobiliuoju telefonu pats iškvieskite greitąją pagalbą.

CardiAid įsijungia automatiškai atidarius apsauginį dangtį. Toliau sekite žodines ir vaizdines defibriliatoriaus komandas.

Pašalinkite drabužius nuo nukentėjusiojo krūtinės. Prireikus pasinaudokite žirklėmis, kurios yra CardiAid defibriliatoriaus pirmosios pagalbos rinkinyje.

Atidarykite elektrodų pakuotę.

Nuplėškite apsauginę plėvelę nuo vieno iš elektrodų ir užklijuokite jį ant nukentėjusiojo nuogos krūtinės taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

Nuplėškite apsauginę plėvelę nuo antro elektrodo ir užklijuokite jį ant nukentėjusiojo nuogos krūtinės taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

CardiAid iš karto pradeda analizuoti širdies ritmą, nuo šio žingsnio nelieskite nukentėjusiojo.

Prireikus elektros šoko, apie tai CardiAid informuoja ir automatiškai pasiruošia suteikti šoką. Naudojant CardiAid CT0207RS, šokas yra atliekamas paspaudus mygtuką. CT0207RF modelis elektros šoką atlieka automatiškai, prieš tai įspėjęs naudotoją.

CardiAid toliau vadovauja gaivinimo proceso metu. Laikantis žodinių instrukcijų, pirma atlikite 30 krūtinės paspaudimų. CardiAid skleidžia metronominį ritmą, tam, kad krūtinės paspaudimus atliktumėte reikiamu dažniu.

Po 30 krūtinės paspaudimų, atlikite 2 įpūtimus burną į burną. Po jų toliau tęskite krūtinės paspaudimus, vadovaudamiesi defibriliatoriaus nurodymais, kol išgirsite žodinį nurodymą „Nuo šiol nelieskite paciento“.